VISK 2 VISK
 

Výsledky dotačního řízení 2006 - VISK 2

Č. proj. Požadavek Dotace Žadatel
1 128 000 128 000 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.
2 103 300 0 Knihovna města Olomouce
3 44 000 44 000 Krajská knihovna Fr. Bartoše, p.o. (Zlín)
4 32 000 32 000 Státní technická knihovna
5 140 000 140 000 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
6 128 000 128 000 Národní knihovna ČR
7 12 000 12 000 Národní knihovna ČR
8 66 000 66 000 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
9 70 000 70 000 Národní knihovna ČR
10 9 600 9 000 Západočeská univerzita v Plzni. Univerzitní knihovna
11 160 000 160 000 Krajská knihovna Karlovy Vary
12 49 000 0 Městská knihovna Antonína Marka Turnov
13 80 000 80 000 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
14 180 000 160 000 Městská knihovna v Praze
15 96 000 96 000 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
16 108 000 108 000 Krajská vědecká knihovna v Liberci
17 100 000 88 000 Středočeská vědecká knihovna v Kladně
18 10 000 10 000 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
19 96 000 96 000 Moravská zemská knihovna v Brně
20 100 000 100 000 Vědecká knihovna v Olomouci
Celkem 1 711 900 1 527 000  

06.04.2006