VISK
 

VISK 3
Informační centra veřejných knihoven - ICEKNICíle podprogramu

V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je hlavním cílem podprogramu VISK 3 systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě.

Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru, která budou plnit především na tyto funkce:

  1. Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím
  2. Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů
  3. Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, oblast ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti
  4. Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu
  5. Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům

Z obsahového hlediska je podprogram VISK 3 zaměřen na tyto oblasti:

1. Zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí

2. Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven

3. Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT

4. Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako informačního centra obce)

5. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblastí získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů

6. Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT.

Podpora připojování knihoven k internetu je řešena v rámci programu Ministerstva informatiky "Projekt internetizace knihoven".

Podmínkou získání dotace je zpracování a podání projektu.

Komise podprogramu VISK 3 - 2013

Mgr. Marie Mudrová Městská knihovna Cheb
Zbyněk Šachl Severočeská vědecká knihovna
Tomáš Prachař Moravská zemská knihovna
Bc. Miloš Bednařík Knihovna Petra Bezruče v Opavě
PhDr. Dana Riedlová Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Ing. Jiří Nechvátal Jihočeská vědecká knihovna
Mgr. Filip Kříž Národní lékařská knihovna
Bc. Petr Zlámal Knihovna města Ostravy
Mgr. Eva Měřínská Městská knihovna Tábor
Zdeňka Šmídová Knihovna Jana Drdy
Mgr. Jan Kolátor Národní technická knihovna
PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR
Mgr. Michal Fojtík Ministerstvo kultury

30.09.2014