Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 9/II

VISK 9/II

2017

2016

2014

Zpráva o realizaci projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ v českých knihovnách za rok 2014

Komise podprogramu VISK 9 – rok 2017

Členové:

Mgr. Pavlína Doležalová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Mgr. Radovan Jančář, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, přísp. organizace

Mgr. Veronika Ježková, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Mgr. Edita Lichtenbergová, Národní knihovna ČR

Ilona Poláčková, Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického

RNDr. Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce, přísp. organizace

Mgr. Pavlína Szöke, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, přísp. organizace

Mgr. et Mgr. Jana Velebová, Moravská zemská knihovna v Brně

Mgr. Marta Zizienová, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborná garantka části 1:

Mgr. Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Odborný garant části 2:

PhDr. Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR

15.09.2017

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více