Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Kontakty

Kontakty

Koordinace programu VISK

Odborní garanti podprogramů VISK

Koordinace programu VISK

Ministerstvo kultury ČR

Mgr. Petra MITUROVÁ
Ministerstvo kultury ČR
Oddělení literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1
110 01 Praha 1
Tel: 257 085 216
Fax: 257 085 209
E-mail: Petra.Miturova@mk.gov.cz

Mgr. Pavlína Doležalová 
Tel.: 257 085 357
E-mail: Pavlina.Dolezalova@mk.gov.cz

Koordinátor programu VISK

PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338, 603 223 627
Fax: 221 663 175
E-mail: vit.richter@nkp.cz


Sekretariát Koordinačního centra VISK

Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 379
Fax: 221 663 175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Odborní garanti podprogramů VISK

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven

Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 333
Fax: 221 663 175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

VISK 3 - Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI

PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338, 603 223 627
Fax: 222 220 362
E-mail: vit.richter@nkp.cz

VISK 4 - Národní program ochrany knihovních fondů

Ing. Petra VÁVROVÁ, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 575
E-mail: Petra.Vavrova@nkp.cz

VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON

Mgr. Nataša MIKŠOVSKÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 300
E-mail: Natasa.Miksovska@nkp.cz

VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica

Mgr. Adolf KNOLL
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 222 663 274
Fax: 221 663 261
E-mail: Adolf.Knoll@nkp.cz

VISK 7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

Mgr. Tomáš FOLTÝN
Národní knihovna ČR - Centrální depozitář
Štěrboholská 55
102 00 Praha 15 - Hostivař
Tel.: 228 013 309
E-mail: tomas.foltyn@nkp.cz

VISK 8/A – Zajištění dostupnosti inf. zdrojů formou multilicencí

Mgr. Barbora KORANDOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 391, 221 663 288
Fax: 224 227 796
E-mail: Barbora.Korandova@nkp.cz

VISK 8/B – Zpřístupnění inf. zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven

Ing. Petr ŽABIČKA
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
Tel.: 541 646 115
E-mail: petr.zabicka@mzk.cz

VISK 9 - Souborný katalog ČR - ANL

Mgr. Eva Svobodová
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Tel.: 494946204
E-mail: eva.svobodova@svkhk.cz

VISK 9/II – Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit

PhDr. Petra ŠŤASTNÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 547
E-mail: Petra.Stastna@nkp.cz

11.05.2022

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více