Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 3 Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI

VISK 3 Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI

Komise podprogramu VISK 3

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Při nákupu produktů firmy Microsoft využijte výhodné ceny nabízené smlouvou Select Plus nebo daru od TechSoup.

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Cíle podprogramu

V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je hlavním cílem podprogramu VISK 3 systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě.

Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru, která budou plnit především na tyto funkce:

  1. Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím
  2. Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů
  3. Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, oblast ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti
  4. Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu
  5. Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům

Z obsahového hlediska je podprogram VISK 3 zaměřen na tyto oblasti:

1. Zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí

2. Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven

3. Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT

4. Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako informačního centra obce)

5. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblastí získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů

6. Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT.

Podpora připojování knihoven k internetu je řešena v rámci programu Ministerstva informatiky "Projekt internetizace knihoven".

Podmínkou získání dotace je zpracování a podání projektu.

Komise 2018

 

Titul

Jméno

Příjmení

Knihovna

Období

1.

Ing.

Magdaléna

Fedorowiczová

K3 Bohumín - knihovna

2018-2020

2.

Mgr.

Tomáš

Foltýn

Národní knihovna ČR

2017-2019

3.

Ing., Bc.

Libor

Housírek

Knihovna města Olomouce

2018-2020

4.

 

Milan

Houšť

Jihočeská vědecká knihovna v Čes. Budějovicích

2016-2018

5.

 

Tomáš

Jandera

Knihovna Akademie věd ČR

2016-2018

6.

Ing.

Jan

Kaňka

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

2016-2018

7.

Mgr.

Jan

Kolátor

Národní technická knihovna

2016-2018

8.

Mgr.

Michal

Kovář

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně

2018-2020

9.

PhDr.

Anna

Stöcklová

 

2018-2020

10.

 

Pavel

Straka

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

2016-2018

11.

Ing.

Petr

Žabička

Moravská zemská knihovna

2017-2019

 

PhDr.

Vít

Richter

Národní knihovna ČR

Garant

22.11.2018

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více