Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 9/II

VISK 9/II

Komise podprogramu VISK 9/I

Rok 2019

2018

2017

2016

2014

Zpráva o realizaci projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ v českých knihovnách za rok 2014

Komise podprogramu VISK 9 – rok 2018

Členové:

Mgr. Pavlína Doležalová Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Táňa Holčáková, Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

Mgr. Radovan Jančář - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o. v Uherském Hradišti

Mgr. Veronika Ježková, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

Ilona Poláčková, Ústřední knihovna ČVUT

RNDr. Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce, p.o.

Mgr. et Mgr. Jana Peňázová, Moravská zemská knihovna v Brně

PhDr. Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR

Mgr. Marta Zizienová, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborní garanti:

PhDr. Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – část VISK 9/I

PhDr. Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR – část VISK 9/II

24.10.2018

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více