Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 9/II

VISK 9/II

Komise podprogramu VISK 9

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

Zpráva o realizaci projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ v českých knihovnách za rok 2014

Komise podprogramu VISK 9 – rok 2020

Členové:

Táňa Holčáková, Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka Městské knihovny v Ústí nad Orlicí

Mgr. Irena Leitnerová, ředitelka Městské knihovny Ostrov, p.o.

Ing. Jana Pohludková, Ústřední knihovna VŠB - Technické univerzity Ostrava

Jitka Rumíšková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Mgr. Martina Smolová, Ph.D., Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze

PhDr. Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR

Mgr. Anna Vitásková, Vědecká knihovna v Olomouci

PhDr. Hana Vochozková, Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborní garanti:

Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové – část VISK 9/I

PhDr. Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR – část VISK 9/II

30.07.2020

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více