Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2016

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 1,  VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 1. Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
  VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
  VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

  VISK 3 - Informační centra knihoven,
  VISK 5 – RETROKON,
  VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
  VISK 7 – Kramerius,
  VISK 8 – Informační zdroje,
  Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,
  Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,
  VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

 2. dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
  (podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/Oblast_knih/default.htm

VISK, viz zde jednotlivé podprogramy

Knihovna 21. století též na:
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2015!!!

Upozornění pro pořadatele vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven dotovaných Ministerstvem kultury ČR

Příjemce dotace je povinen oznámit konání vzdělávací akce do odborné elektronické konference „Knihovna“. Současně akci zaregistruje do celostátního přehledu akcí knihoven http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/ Týká se to vzdělávacích akcí podpořených v rámci programu VISK 2.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2015

18. března 2015 byly oznámeny výsledky dotačního řízení programu VISK - Veřejné informační služby knihoven. Najdete je na stránkách jednotlivých podprogramů VISK.

Výsledky jsou také k dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

30.09.2015

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více