VISK
 

Aktuality

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2014

na poskytnutí dotací pro provozovatele knihoven evidovaných podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 3 a VISK 8/B též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven:

Program Veřejné informační služby knihoven

Podprogram VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT

 • Část I. Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
 • Část II. Aktualizace software a hardware vzdělávacích center/počítačových učeben zřízených v programu VISK

Podprogram VISK 3 - Informační centra knihoven

Podprogram VISK 8 – Informační zdroje

 • Linie B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,
  • Část II. Příprava Centrálního portálu českých knihoven

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

http://www.mkcr.cz
http://visk.nkp.cz/

Bližší informace:

 • Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2, 8/B)
 • Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3)
 • PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 30. května 2014!!!

28.04.2014


Zápisy a výsledky 2014

Byly zveřejněny zápisy z jednání komisí VISK a výsledky pro rok 2014.

14.03.2014


Microsoft Select Plus: Softwarové produkty Microsoft v projektech VISK

Pokud v projektech VISK plánujete nákup softwarových produktů firmy Microsoft, využijte možnost jejich nákupu za výhodné akademické ceny v rámci multilicenční Prováděcí smlouvy Select Plus. V rozpočtu projektu vždy uvádějte již snížené ceny. Výhodné ceny můžete samozřejmě využít i pro nákup produktů Microsoft mimo projekty VISK.

V roce 2011 byla podepsána nová rámcová smlouva mezi společností Microsoft s.r.o. a Ministerstvem Kultury. Pro nákup licencí Microsoft v rámci multilicenční smlouvy Select Plus je třeba, aby každá knihovna podepsala s vazbou na objednávku svůj vlastní Registrační formulář, kterým se zaregistruje pod rámcovou smlouvu Ministerstva Kultury. Tímto podpisem získává knihovna možnost nákupu v rámci multilicenčního programu Select Plus za zvýhodněné akademické ceny. Knihovna tím získává následující výhody:

 • Vlastní vygenerované multilicenční instalační klíče- klíče jsou vygenerovány pouze pro konkrétní subjekt, čímž se eliminuje možné zneužití
 • Právo zkoušet SW produkty po dobu 60 dní bezplatně
 • Bezplatné využití až 20 kopií jakýchkoli SW produktů pro školení ve vlastních prostorách
 • Možný přístup na vlastní licenční stránky- možnost stahování všech SW produktů-bezplatný přístup
 • Kompletní přehled zakoupených licencí
 • Informace o aktuálních cenách, produktech a novinkách
 • Možnost tzv.Reimaging - možnost reinstalace zakoupených OEM operačních systémů pro PC z multilicenčního média, či vytvořených images (odpadá tak starost při možné reinstalaci, kdy každá OEM licence má vlastní klíč)

Prodejcem, na kterého se můžete kdykoliv obrátit se svými dotazy, žádostmi o konzultace v oblasti licenční politiky Microsoftu nebo s objednávkami potřebného softwaru byla určena společnost T-Systems Czech Republic a.s. Pracovníci jejího licenčního centra se Vám budou rádi věnovat.

Pro lepší orientaci je přiložen praktický návod, jak postupovat při objednávání.

Kontakt:

T-Systems Czech Republic a.s.
Martina Štěpánková, MCP
Licence Competence Center
Lokalita: Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4
Tel: +420 236 099 355
Fax: +420 236 099 999
Mobil: +420 731 595 571
E-mail: martina.stepankova@t-systems.cz, eva.manhalova@t-systems.cz

Ceník softwarových produktů Microsoft v rámci smlouvy MS Select.
Ceník je pouze orientační, aktuální informace získáte od pracovníků společnosti T-Systems.

1.11.2012


28.04.2014