Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

 

P Ř I P O M Í N Á M E

Vyúčtování dotací z programů Ministerstva kultury ČR VISK a K21 je nutné odevzdat do 15. ledna 2017 (rozhoduje razítko pošty, při osobním doručení razítko podatelny).

Doklady o vyúčtování je možné poslat také datovou schránkou, ale na dokladu musí být podpis ředitele, starosty či jiné kompetentní osoby.

Vše o zasílání elektronických zpráv na MK je na https://www.mkcr.cz/kontakty-6.html

Pokyny pro vyúčtování najdete na jednotlivých podprogramech VISK a pro K21 na http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Nejpozději do 15. února 2017 je nutné vrátit nevyčerpané finanční prostředky na depozitní účet MK ČR č. 6015-3424001, dispoziční kód 0710.

29.12.2016

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více