VISK
 

Aktuality

Zápisy a výsledky 2014

Byly zveřejněny zápisy z jednání komisí VISK a výsledky pro rok 2014.

14.03.2014


Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2014

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program:

Veřejné informační služby knihoven – VISK

(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 – Kramerius, VISK 8 – Informační zdroje; Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven, VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR)

2) dotační řízení:

Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm

Bližší informace:  

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2013!!!


Pokyny a formuláře vyúčtování - rok 2013

Aktuální pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovny 21. století.


Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2013

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,a občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven

Podprogram VISK 8 – Informační zdroje

Linie B., Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven

Část II., Příprava Centrálního portálu českých knihoven

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11  Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz
nebo
http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm

Bližší informace:  
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216
PhDr. Vít Richter,  tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 31. července 2013!!!


Změna termínů pro dotační program VISK v roce 2013

V souladu s novelou nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb. http://knihovnam.nkp.cz/docs/nariz288/NV288-2002.doc  platí pro program VISK tyto termíny:

 • Vyhlášení dotačního řízení nejpozději do 30.9.2013
 • Odevzdání projektů a žádostí o dotace do 10.12.2013
 • Rozhodnutí o dotaci vydá ministerstvo kultury do 31.3.2014
 • Vyúčtování dotace přidělené na rok 2013 do 15.1.2014.

Tyto termíny platí i pro program Knihovna 21. století

27.5.2013


Zápisy a výsledky 2013

Byly zveřejněny zápisy z jednání komisí VISK a výsledky pro rok 2013.

30.03.2013


Microsoft Select Plus: Softwarové produkty Microsoft v projektech VISK

Pokud v projektech VISK plánujete nákup softwarových produktů firmy Microsoft, využijte možnost jejich nákupu za výhodné akademické ceny v rámci multilicenční Prováděcí smlouvy Select Plus. V rozpočtu projektu vždy uvádějte již snížené ceny. Výhodné ceny můžete samozřejmě využít i pro nákup produktů Microsoft mimo projekty VISK.

V roce 2011 byla podepsána nová rámcová smlouva mezi společností Microsoft s.r.o. a Ministerstvem Kultury. Pro nákup licencí Microsoft v rámci multilicenční smlouvy Select Plus je třeba, aby každá knihovna podepsala s vazbou na objednávku svůj vlastní Registrační formulář, kterým se zaregistruje pod rámcovou smlouvu Ministerstva Kultury. Tímto podpisem získává knihovna možnost nákupu v rámci multilicenčního programu Select Plus za zvýhodněné akademické ceny. Knihovna tím získává následující výhody:

 • Vlastní vygenerované multilicenční instalační klíče- klíče jsou vygenerovány pouze pro konkrétní subjekt, čímž se eliminuje možné zneužití
 • Právo zkoušet SW produkty po dobu 60 dní bezplatně
 • Bezplatné využití až 20 kopií jakýchkoli SW produktů pro školení ve vlastních prostorách
 • Možný přístup na vlastní licenční stránky- možnost stahování všech SW produktů-bezplatný přístup
 • Kompletní přehled zakoupených licencí
 • Informace o aktuálních cenách, produktech a novinkách
 • Možnost tzv.Reimaging - možnost reinstalace zakoupených OEM operačních systémů pro PC z multilicenčního média, či vytvořených images (odpadá tak starost při možné reinstalaci, kdy každá OEM licence má vlastní klíč)

Prodejcem, na kterého se můžete kdykoliv obrátit se svými dotazy, žádostmi o konzultace v oblasti licenční politiky Microsoftu nebo s objednávkami potřebného softwaru byla určena společnost T-Systems Czech Republic a.s. Pracovníci jejího licenčního centra se Vám budou rádi věnovat.

Pro lepší orientaci je přiložen praktický návod, jak postupovat při objednávání.

Kontakt:

T-Systems Czech Republic a.s.
Martina Štěpánková, MCP
Licence Competence Center
Lokalita: Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4
Tel: +420 236 099 355
Fax: +420 236 099 999
Mobil: +420 731 595 571
E-mail: martina.stepankova@t-systems.cz, eva.manhalova@t-systems.cz

Ceník softwarových produktů Microsoft v rámci smlouvy MS Select.
Ceník je pouze orientační, aktuální informace získáte od pracovníků společnosti T-Systems.

1.11.2012


Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2013

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,a občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program:

Veřejné informační služby knihoven – VISK

(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 Kramerius, VISK 8/A – Informační zdroje, VISK 8/B - Jednotná informační brána, VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR)

2)  dotační řízení:

Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11  Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216
(VISK 2,5,6,7,8,9)

Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357
(VISK 3 a K21)

PhDr. Vít Richter,  tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. ledna 2013!!!

31.10.2012


VISK (Veřejné informační služby knihoven) - výsledky dotačního řízení pro rok 2012

Na stránkách jednotlivých programů VISK byly zveřejněny výsledky dotačního řízení pro rok 2012. Výsledky jsou ke stažení rovněž na webu Ministerstva kultury.

05.04.2012