Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2016 na poskytnutí dotací pro provozovatele knihoven evidovaných podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven

Podprogram VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1 
118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-kola-vyberoveho-dotacniho-rizeni-visk-1-1427.html

Uzávěrka: 5. srpna 2016

13.07.2016

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více