VISK
 

Aktuality

Formuláře vyúčtování VISK za rok 2014

Na stránkách jednotlivých programů VISK jsou ke stažení zveřejněny formuláře vyúčtování VISK za rok 2014

03.12.2014

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2015

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3, VISK 8 a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 1. Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
  VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
  VISK 3 - Informační centra knihoven,
  VISK 5 – RETROKON,
  VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
  VISK 7 – Kramerius,
  VISK 8 – Informační zdroje,
  Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,
  Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,
  VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

 2. dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
  (podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm

Bližší informace:                                                                

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2014!!!

30.09.2014