Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

Výsledky dotačního řízení podprogramů VISK 1, 2, 5, 6, 7 a 9 pro rok 2019 najdete na stránkách jednotlivých podprogramů.

Výsledky programu K 21 - Knihovna 21. století

Výsledky programů VISK 3 a VISK 8 budou vyhlášeny později.

14.03.2019

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více