Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí

ve 2. kole výběrového dotačního řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven - VISK
VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
https://www.mkcr.cz/

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Bližší informace: Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1)
Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627

!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!

Výsledky dotačního řízení podprogramů VISK 1, 2, 5, 6, 7 a 9 pro rok 2019 najdete na stránkách jednotlivých podprogramů.

Výsledky programu K 21 - Knihovna 21. století

Výsledky programů VISK 3 a VISK 8 budou vyhlášeny později.

29.04.2019

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více