Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 1 Koordinační centrum programu VISK

VISK 1 Koordinační centrum programu VISK

Komise podprogramu VISK 1

2021

2020

2019

2018

2017

2016


Kontakty

Koordinátor programu VISK
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338
Fax: 221 663 175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Sekretariát Koordinačního centra VISK
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 379
Fax: 221 663 175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Zpráva o plnění cílů Koordinačního centra VISK v roce 2015

Úkol Realizace

1.

Koordinace zavádění informačních technologií v oblasti knihoven, výběr a iniciování standardů, koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů.


2. Aktualizace obsahového zaměření a cílů programu VISK a všech jednotlivých podprogramů pro rok 2015.

 

3.

Zpracování návrhů rozpočtů a rozbor nákladů programu VISK a jeho podprogramů pro rok 2014.

4.

Podíl na organizačním zajištění činnosti odborných komisí jednotlivých podprogramů - uzavírání dohod o provedení práce na vyhodnocení došlých projektů a proplácení cestovních příkazů.

5.

Zpracování podkladů pro jednání k otázkám realizace Koncepce rozvoje knihoven a VISK pro potřeby MK ČR, ÚKR a MV.

6.

Informování krajských a obecních úřadů a knihoven o programu VISK – rozesílání informací a zadávacích podkladů, publikování informací v denním a odborném tisku.

7.

Zpracování souhrnných zpráv o naplňování cílů jednotlivých podprogramů za rok 2013, sledování efektivity výsledků programu a jejich prezentace veřejnosti, tiskové zprávy, semináře pro pracovníky knihoven o programu VISK.

8.

Průběžná aktualizace webových stránek programu VISK, archivace výsledků programu v předchozích letech v elektronické podobě.

9.

Spolupracovat s Ministerstvem kultury ČR na kontrole vybraných projektů programu VISK.

10.

Odborná garance za jednotlivé podprogramy VISK.

Statut a jednací řád komisí a subkomisí pro výběrová dotační řízení (Dokument .pdf 37,5 kB ke stažení)

Komise podprogramu VISK 1 – rok 2020

Členové:

Mgr. Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Mgr. Michal Denár, Městská knihovna Česká Třebová

Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, p.o.

Mgr. Edita Lichtenbergová, Národní knihovna ČR

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p.o.

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborný garant:

PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR

21.07.2020

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více