Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 8/A Informační zdroje

VISK 8/A Informační zdroje

Komise podprogramu VISK 8A

Rok 2024

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, PressReader, Archiv zpravodajství ČTK

Seznam schválených knihoven:

 

Rok 2023

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Seznam schválených knihoven:

 

Rok 2022

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Seznam schválených knihoven:

Rok 2021

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Seznam schválených knihoven:

Rok 2020

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Seznam schválených knihoven:

Rok 2019

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Seznam schválených knihoven:

Rok 2018

Informační zdroje zajištěné v roce 2018 z prostředků VISK 8/A

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Seznam schválených knihoven:

Rok 2017

Informační zdroje zajištěné v roce 2017 z prostředků VISK 8/A

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Seznam schválených knihoven:

Rok 2016

Informační zdroje zajištěné v roce 2016 z prostředků VISK 8/A

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Seznam schválených knihoven:

Rok 2015

Informační zdroje zajištěné v roce 2015 z prostředků VISK 8/A

Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Codexis, Pressreader (LibraryPressDisplay)

Rok 2014

Rok 2013

Cíle podprogramu

V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je základním cílem podprogramu VISK 8 zejména:

Obsahově se podprogram VISK 8 větví do dvou vzájemně souvisejících linií:

  1. Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí
  2. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti podprogramu

Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím jednotné informační brány přinese výrazné zvýšení využití místních i vzdálených informačních zdrojů, čímž dojde ke zhodnocení finančních prostředků do nich vložených. Průběžné komplexní monitorování míry využití jednotlivých informačních zdrojů a generování souhrnných i dílčích statistických výstupů umožní dynamické ladění licenční politiky a optimální využití finančních prostředků.

Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách umožní uživatelům i zřizovatelům knihoven získat přehled o tematickém rozložení jejich fondů v minulosti, současnosti i budoucnosti, o jejich silných i slabých stránkách a návaznostech na fondy dalších českých i zahraničních knihoven. Bude eliminováno chybné a ekonomicky nerentabilní směrování rešeršních požadavků a požadavků na MVS. Popis fondů českých knihoven metodou konspektu a jasná, veřejně přístupná akviziční politika a strategie budování fondů budou zároveň účinným základem pro koordinaci akviziční politiky českých knihoven na úrovni oborové i regionální. Koordinace akviziční politiky v celonárodním měřítku je nezbytným předpokladem optimálního využití dostupných finančních prostředků.

Zkvalitnění budování vlastních fondů i zajištění dostupnosti externích informačních zdrojů formou kooperace přispěje k lepšímu informačnímu zabezpečení a zlepšení výsledků výzkumu a vývoje, vzdělání, profesní činnosti a podnikání. Větší konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku přinese významný ekonomický efekt.

Komise podprogramu VISK 8 – rok 2022

Členové:

Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny Kutná Hora

Ing. Jan Kaňka, ředitel Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, p.o.

Mgr. Jan Kolátor, Národní technická knihovna

PhDr. Bohdana Stoklasová

Zbyněk Šachl, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborní garanti:

Mgr. Barbora Korandová, Národní knihovna – část VISK 8/A

Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně – část VISK 8/B

30.04.2024

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více