Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 9/II

VISK 9/II

Komise podprogramu VISK 9

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2014

Zpráva o realizaci projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ v českých knihovnách za rok 2014 (.pdf, 2,2 MB)

Komise podprogramu VISK 9 – rok 2022

Členové:

Bc. Šárka Bláhová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Mgr. Eva Filípková, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p.o.

Jitka Haincová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.

Mgr. Irena Leitnerová, ředitelka Městské knihovny Ostrov, p.o.

Mgr. Edita Lichtenbergová, Národní knihovna ČR

Ing. Jana Pohludková, Ústřední knihovna VŠB - Technické univerzity Ostrava

Mgr. Lenka Pokorná Korytarová, Moravská zemská knihovna v Brně

PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Pavlína Szöke, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborní garanti:

Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové – část VISK 9/I

PhDr. Petra Šťastná, Národní knihovna ČR – část VISK 9/II

16.03.2023

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více